Sự hướng dẫn cho hội viên của hội thánh Báp-tít đối diện với nạn dịch COVID-19

·       Để nhiều th́ giờ cầu nguyện và học Kinh Thánh mỗi ngày;

·       Luôn nói lời khích kệ yên ủi, không gây thêm hoang mang (khi gởi texting có thể kèm theo những câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 18, 27, 46, 91…)

·       Để ư những tin tức loan báo qua những người lănh đạo tiểu bang

·       Coi chừng cơ hội ác quỷ kiếm cớ để dẹp tan đức tin

 

V́ luật của thống đốc đưa ra, sự nhóm thờ phượng và học Kinh Thánh mỗi tuần sẽ được thay đổi như sau:

 

1.      Một số ít người cùng với Mục Sư mỗi tuần tiếp tục đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật để lo phần tĩnh nguyện lúc 8 giờ sáng và buổi thờ phượng lúc 10:45.

2.      Quí vị có thể dự phần giờ tĩnh tâm bằng cách gọi số điện thoại 724-707-2639 (PIN 51278#).

3.      Hội viên hội thánh và quí quan khách có thể cùng dự phần thờ phượng Chúa trực tiếp qua mạng lưới Facebook của hội thánh lúc 10:45 sáng mỗi Chúa Nhật. Quí vị chỉ cần vào trang mạng của  vnhbc.org; kéo xuống phần “Thông Báo Đặc Biệt,” và bấm vào FaceBook Live.

4.      Quí vị cũng có thể nghe bài giảng trong You-tubes – Vietnamese Hope Baptist church trong những lúc khác. Cho những ai không biết sử dụng Facebook cũng có thể đến nhà thờ nhóm chung, và ngồi biệt riêng ra trong pḥng nhóm cho được thoải mái.

5.      Lớp Tráng Niên sẽ học Kinh Thánh mỗi sáng Chúa Nhật lúc 9:30 sáng, và mỗi tối thứ Năm lúc 7:30 qua điện thoại số 712-770-4856 (PIN 640309#).

6.      Lớp học Kinh Thánh bằng tiếng Anh vào tối thứ Tư lúc 7:00 giờ qua số điện thoại 724-707-2639 (PIN 51278#).

7.      Con dân Chúa sẽ biệt riêng một số tiền dâng hiến như ḷng đă định (2 Cô-rinh-tô 9:7) mỗi tuần, và đợi một ngày sẽ đến nhà thờ dâng cho Chúa chung.

8.      Mong quí vị phụ Huynh sẽ hướng dẫn dạy con em ḿnh lời Chúa mỗi tuần, bằng cách sử dụng “Our Daily Bread” cho các thanh thiếu niên, và “Bible for Kids” Apps cho trẻ em.

9.      Mong quí vị cũng sử dụng texting và e-mail để mời các bạn hữu (e.g. những người làm móng tay nay nghỉ việc, hay người thân trong gia đ́nh) dự phần giờ nhóm thờ phượng mỗi Chúa Nhật chung với hội thánh. Quí vị có thể gởi texting như sau:

 

“Trong lúc khó khăn này gây nên bởi dịch lệ COVID-19, cầu xin Chúa giữ ǵn quí vị và gia đ́nh luôn được an toàn. Tiện đây, chúng tôi cũng kính mời quí vị cùng dự phần t́m kiếm sự hy vọng trong th́ giờ này qua mạng lưới Facebook của hội thánh Báp-tít Hy-vọng. Quí vị chỉ cần vào trang mạng vnhbc.org – kéo xuống phần “Thông Báo Đặc Biệt,” và bấm vào FaceBook Live. [ Nếu quí vị chưa biết dùng hay cần chỉ dẫn, xin xem cái link Instruction/Chỉ Dẫn ]   Chương tŕnh nhóm trực tiếp sẽ bắt đầu mỗi sáng Chúa Nhật lúc 10:45 a.m. Quí vị cũng có thể nghe sứ điệp hy-vọng trong You-tubes – Vietnamese Hope Baptist church trong lúc khác. Mong quí vị t́m được sự an tâm trong Chúa và chờ đợi sự giải cứu của Ngài. Nếu quí vị muốn chúng tôi cầu nguyện cho những nhu cầu đặc biệt nào, xin gởi đến e-mail: vinh.nguyen@c-ka.com. (Mục Sư Vinh Nguyễn)”

 

Mục Sư sẽ làm việc với chấp sự và các lănh đạo để thông tin hằng tuần cho các trưởng toán qua “texting.” Các lănh đạo nhóm nhỏ có bổn phận loan báo cho nhóm ḿnh.