Thánh Ca

Hát Ha-lê-lu-gia

1. Hát lên ca vang, Ha-lê-lu-gia. Ơn Jesus qúa sâu rộng mênh mông. Tình thương Chúa vững bền, hằng châm sóc mỗi ngày. Hát lên ca vang, Ha-lê-lu-gia.

2. Ha-lê-lu-gia, ca ngợi Chúa tôi. Yêu người nên Chúa xa lìa ngôi cao. Vào dương thế ô tội, dùng ân điển cứu người. Hát lên ca vang, Ha-lê-lu-gia.

3. Hát lên ca vang, Ha-lê-lu-gia. Muôn người trên đất mau cùng tung hô. Niềm vui lớn dâng trào, lòng hoan hỉ vô bờ. Hát lên ca vang, Ha-lê-lu-gia.


Hiệp Một

Hiệp một trong danh cứu Chúa chí cao. Hiệp một trong Giê-su bởi tình yêu. Nếu chúng ta yêu Chúa hãy cho mọi người cùng nhìn xem, yêu thương Ngài anh em hiệp với nhau.Con Đường Duy Nhất

Chỉ có con đường đưa anh về thiên quốc. Giê-su là chính con đường...đường. Chẳng đường nào khác, Chẳng đường nào khác, Chẳng đường nào khác để đi đi đi